SAAF

Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) är en rikstäckande förening med syfte att främja amatörastronomi och att sprida intresset för astronomi i landet. SAAF är en ideell förening, vars medlemmar arbetar utan ekonomisk vinning. Alla med astronomiskt intresse är välkomna som medlemmar.

Upplev stjärnhimlen!

Den moderna astronomin är mycket tvärvetenskaplig och omfattar ämnesområden som fysik, matematik, kemi, biologi, geologi och inte minst datorer och avancerad teknik. Det senare märks mycket tydligt även inom dagens praktiska amatörastronomi, som de flesta av våra medlemmar ägnar sig åt. Även om intresset för astronomi fortsätter att vara högt, och kanske till och med ökar bland befolkningen tack vare allt större uppmärksamhet i media, så ser vi tyvärr i och med städernas utbredning att allt fler går miste den personliga kontakten med stjärnhimlen och naturen under natten.

Detta är också en av SAAF:s viktigaste uppgifter, att uppmärksamma astronomins historiska, filosofiska och vetenskapliga betydelse för dagens liv och samhälle och att intressera alla att själva ta del av upplevelsen.

Verksamhet

Sedan starten 1982 har Svensk AmatörAstronomisk Förening publicerat astronomisk information, anordnat stjärnträffar och väglett amatörastronomer och intresserade i studiet av stjärnhimlen, både lekmannamässigt och mer vetenskapligt. Vårt fokus ligger på praktisk amatörastronomi. I detta begrepp ingår allt från byggande av teleskop och slipande av optik till studier av stjärnhimlen och seriösa teleskopobservationer med blotta ögat eller CCD-kamera.

Naturligtvis är även ’’fåtöljastronomer’’ hjärtligt välkomna att förkovra sig och läsa om amatörastronomi i vår kvartalstidskrift eller i de nya böcker som recenseras.

Telescopium och Fokus

SAAF:s tidskrift Telescopium med temanumren Fokus utkommer med fyra nummer per år. Tidskriften skrivs av amatörer för amatörer och innehåller unikt svenskt material. Artiklarna handlar om allt inom astronomin, med betoning på amatörastronomi. I Telescopium kan du läsa om observationer av astronomiska objekt, CCD-fotografering och om hemmabyggda observatorier och teleskop. Vi recenserar även de senaste böckerna om astronomi och rymdfart och tar upp vad som händer runt om i landet på den amatörastronomiska arenan.

Varje nummer av Fokus är koncentrerat på ett speciellt ämne i amatörastronomin och skrivs av erfarna amatörastronomer i samverkan med redaktionen.

Stöd till amatörastronomin

Kopplingen till lokala föreningar och stjärnträffar är grundläggande för SAAF, eftersom det är i dessa som mycket av den praktiska verksamheten och den personliga kontakten mellan amatörastronomer och med allmänheten sker. Vi stöder lokal verksamhet med bland annat förmånliga erbjudanden om SAAF-medlemskap via amatörastronomiska föreningar, som bland annat innebär att dessa får Telescopium och Fokus samt webbplatsutrymme på SAAF:s server.

SAAF stödjer även arrangemang som stjärnträffar och andra projekt ekonomiskt. Föreningar eller enskilda kan ansöka om stöd för verksamheten via SAAF:s stipendium.

För dig som är nybörjare

Inom SAAF uppmuntra till observationer av stjärnhimlen båda alla möjliga sätt. Fokusserien är en hjälp för nybörjare att komma igång och för mer avancerade amatörer att sprida sitt kunnande.

Du kanske blir inspirerad genom att utföra våra observationsprojekt? Lär dig känna himlen genom att söka upp de ljusa planeterna och stjärnbilderna, och använd teleskopet för att hitta 50 ljusa stjärnhopar, nebulosor och galaxer. Det hela premieras med en utmärkelse och ett diplom! Ta gärna hjälp av NATT i din utforskning, en introduktion för nybörjare till himlen!

För dig med specialintresse

De mer specialiserade amatörerna samlas i våra sektioner där speciella objekt eller ämnesområden studeras. Sektionsledarna är erfarna amatörastronomer med mycket god kunskap inom sina specialområden. I Fokus avhandlas många teman som ligger inom sektionernas arbetsfält.

Amatörastronomiska utmärkelser

SAAF utdelar två olika priser till amatörastronomer som presterat det lilla extra. Från 2010 utdelas årligen det Amatörastronomiska priset till den eller de som gjort en lovvärd insats för amatörastronomin lokalt, regionalt eller nationellt. "Mästarbeviset", Margareta Westlund-priset, tilldelas amatörastronomer som med gör vetenskapligt intressanta studier av eller upptäckter på himlen.

Celestron C8

Celestron C8 Schmidt-Cassegrain Teleskop

Diskutera och prata astronomi!

Det finns många ställen att lära sig om astronomi och diskutera med likasinnade andra. Först och främst rekommenderar vi de lokala föreningarna och stjärnträffarna. Resten av tiden kan du byta erfarenheter med andra amatörer på Astronet eller på SAAF:s Facebooksida. Titta in och gilla oss!

Ta en titt på SAAF:s nyhetssida som ger en inblick i vad som händer i astronomisverige. Många fler tips om amatörastronomi av alla slag finns i länksamlingen.

Vill du veta mer?

Kanske funderar du på vad som finns ute i rymden och vill lära dig mer? Kanske är du i färd med att köpa ditt första teleskop? Kanske vill du aktivera dig i föreningslivet? Då är Svensk AmatörAstronomisk Förening något för dig!

Kontakta ordföranden för att mer information eller för att få hem ett gratis provexemplar av tidskriften Telescopium!

Välkommen!

Johan Warell

Johan Warell, ordförande

 

Medlemskap i SAAF

Du blir medlem i Svensk AmatörAstronomisk Förening genom att betala in årsavgiften på plusgironummer 904 56-5 eller bankgironummer 386-5300. Betalningsmottagare är SAAF.

Det går även att betala medlemsavgift med kontokort eller Paypal via SAAF-butiken.

Som medlem i SAAF erhåller du tidskriften Telescopium med temanumren Fokus med totalt fyra nummer per år. Medlemmar får också kostnadsfritt inträde till vissa stjärnträffar under året. Som medlem kan du även ansluta dig till SAAF:s sektioner för dig med specialintresse.

Medlemsavgift

  • Vuxna (över 18 år): 250 kr (1 år),
    430 kr (2 år), 630 kr (3 år)
  • Ungdomar (18 år eller yngre):
    110 kr (1 år), 200 kr (2 år),
    300 kr (3 år)
  • Övriga Europa och världen: 360 kr (1 år)
  • Sektionerna är kostnadsfria. Kontakta respektive sektionsledre för medlemskap.

Förmånliga avgifter finns för anslutning av lokalföreningar, för mer information kontakta SAAF:s ordförande.

Adressbyte

Meddela din nya adress till kassören!

 
 

Sektioner

SAAF driver ett antal sektioner, arbetsgrupper som specialiserar sig inom ett visst område av amatörastronomin. Alla SAAF-medlemmar är välkomna till sektionerna.

Du blir medlem i en sektion genom att anmäla dig till SAAF:s kassör i samband med inbetalningen av medlemsavgiften. Är du redan medlem i SAAF så kontakta sektionsledaren.

 
 

Mer information om SAAF

Beställ informationsmaterial om SAAF genom att kontakta ordforande[at]saaf.se. Information om och adresser till oss som jobbar med SAAF hittar du på kontaktsidan.