Prolog Fokus

Fokus nr 4/Telescopium nr 1, 2014

ATT OBSERVERA VARIABLA STJÄRNOR

Föränderliga stjärnor är ett område inom astronomin med mycket lång tradition och ett omätbart värde för vår förståelse av universum. Även om de dåtida betraktarna inte visste det, tog variabelastronomin sin början för tusentals år sedan när enstaka nya stjärnor kortvarigt flammade upp och kunde följas för blotta ögat, ibland även under dagtid.

I dag känner vi dessa fenomen som galaktiska supernovor, de mest spektakulära variabla stjärnor som vi kan observera. Det senaste kända exemplet ägde rum 1604, ”Keplers supernova”, och vi går här och nu i väntans tider — en ytterligare galaktisk supernova är sedan länge förväntad och rent statistiskt borde den redan ha uppträtt.

Kunskapen om supernovor har vi fått från observationer av deras föränderliga ljusstyrkor och analyser av deras ljusspektra. Av detta har vi lärt oss om enskilda stjärnors explosiva förintelse. Liknande studier av mer ”normala” variabla stjärnor har gett oss en djup förståelse av stjärnors uppkomst, ungdom, mognad och död. Den första variabla stjärnan av mer normalt slag, den berömda långperiodiska typvariablen Mira i Valfiskens stjärnbild, noterades 1596 av den tyske teologen David Fabricius. I dag känner vi till flera hundra tusen variabler av en mängd olika typer.

Som amatörastronom kan du enkelt bidra till förståelsen av de föränderliga stjärnorna! Det är tämligen riskfritt att påstå att de utgör den gren av den observationella astronomin där amatören med minst ansträngning kan följa variationen och dynamiken i universum, och även bidra till vetenskapen. Att observera variabla stjärnor är billigt, enkelt, snabbt och högst utvecklande. Det är lätt att komma igång men kan bli ett evigt intresse. Det är ett lämpligt steg från den betraktande astronomin, där man tittar, njuter och låter sig förundras, mot mer kvantifierande och dokumenterande observationer. Det är mycket förlåtande på den egna expertisen och erfarenheten, observationsförhållandena och optikens prestanda.

En variabelobservatör klarar sig med minimal utrustning. En fältkikare räcker gott för att finna objekt nog att fylla en livstid med, och en mängd variabler kan följas helt eller delvis redan med ett obeväpnat öga. Observationsplatsen kan vara något så mundant som bakgården inne i stan. Här behövs inga resor till mörka observationsplatser med tung utrustning och stora teleskop. Variablerna finns nära tillhands, alltid på plats och är alltid intressanta — till sin natur är de ju ständigt föränderliga.

I kontrast till enkelheten att komma igång med visuella variabelobservationer står möjligheten till analys av årtionden av data för tiotusentals kända variabler, utmaningen att observera fotometriskt i olika filter med egna och fjärrstyrda teleskop, och inspirationen till egna variabelupptäckter genom patrullering av stjärnhimlen. I korthet är den egna utvecklingspotentialen enorm, om man man inte vill låta sig nöjas med att med eget öga följa sina utvalda variabler under årets gång.

I denna utgåva av Fokus, nummer fyra i serien av amatörastronomiska handledningar från SAAF, leds den nybörjande variabelobservatören in i de föränderliga stjärnornas fantastiska värld. Tonvikten ligger på visuella observationer med egna instrument och rapportering av resultaten för arkivering och spridning till andra med samma intresse, både amatörer och professionella. Författaren är Gustav Holmberg, en mycket namnkunnig och erfaren variabilist med tusentals visuella observationer i bagaget. Mycket få kan berätta om ämnet med samma insikt och trovärdighet som han.

Välkommen på en stjärnspäckad resa som börjar nu och som aldrig tar slut!

Redaktionen