Prolog Fokus

Fokus nr 2/Telescopium nr 1, 2013

ATT OBSERVERA KOMETER

Amatörastronomer är skattsökare. Nästan alla samlar på något – variabelobservationer, meteorer, planetbilder, solförmörkelser och inte minst fotoner. Samlandet är en väg till bekantskap, till ökad förståelse och kunskap, men också en väg till nya och oväntade upplevelser. Som skattsökare vill man gärna bli överraskad, få lite positiv och oväntad återkoppling. En oväntad himmelsk upplevelse, om än försvinnande kort, kan betyda allt. Upplevelsen kan bli en personlig skatt, en oanad upptäckt eller ge intresset en skjuts framåt.

Titeln på detta nummer av Fokus är ”Att observera kometer”. Hur kommer då kometerna in i bilden? Jo, dessa hårbeprydda stjärnor kan ju sägas utgöra essensen av himmelska överraskningar. Genom historien har folk i alla trakter förvånats och i många fall förskräckts av kometers uppenbarelser. Oväntade framträdanden av ljusa kometer har symboliserat både farsoter och kungliga fröjder, och de fortsätter att fascinera. Idag är astronomin och tekniken så utvecklad att vi fascineras också av sådant som vi inte själva kan se utan bara får till livs tack vare de största tele-skopen, och det gäller inte bara kometer. Tänk till exempel på avlägsna gammastrålningsutbrott och supernovor, nya planeter eller jordkorsande småplaneter.

Spänningen med kometobservationer är just dessa objekts oberäknelighet, oavsett om de är ljusa eller svaga. När som helst kan en komet ha ”blossat upp”, tappat sin svans eller tätnat mot centrum. Sådana händelser gör kometer till särskilt intressanta mål. Du kan nämligen själv, när som helst, utföra en viktig observation av en komets fysiska utveckling. Idag följer nämligen bara några tiotals amatörer världen runt regelbundet de observerbara kometerna. Jämför detta med variabelobservatörerna som räknas i tusental. Här finns alltså möjligheter till betydande bidrag till förståelsen av enskilda kometer. Men bara känslan att se en viss komet för första gången, att lägga den till sin lista, är belöning nog för alla att fortsätta samlandet.

Denna guide ger en introduktion till visuella observationer av kometer. I en observation ingår först och främst en bestämning av kometens totalmagnitud, men också andra parametrar som komans diameter, kondensationsgrad och svansens längd och positionsvinkel. Året 2013 förväntas bli ett osedvanligt bra kometår och det är därför ett lämpligt tillfälle att publicera en observationshandledning för kometer. I mars kan kometen Pan-STARRS bli synlig för blotta ögat, och i december kan kometen ISON bli den ljusaste kometen på ett århundrade. Detta hoppas vi, men vi vet inte. För kometer är nyckfulla ting som gör vad de vill. Ut och spana och ta reda på själv vad som händer! ”Att observera kometer” är den andra titeln i Fokus, en serie praktiska handledningar för både nybörjaren och den mer erfarne. Författaren Johan Warell har över 25 års erfarenhet av visuella och fotografiska kometobservationer och har lett SAAF:s Planet- och Solsystemssektioner nästan lika länge.

Fokusguiderna är skrivna av svenska amatörastronomer, för svenska amatörastronomer, och produceras av Svensk AmatörAstronomisk Förening. Kontakta oss om du vill bidra med din kunskap till serien. Men nu – dags att samla kometer!

Redaktionen