Kometen Pan-STARRS

Kometen Pan-STARRS på kvällshimlen

Johan Warell
Sektionsledare, Solsystemssektionen
7 mars 2012

År 2013 är ett ovanligt bra kometår. I mars ses kometen Pan-STARRS och i december kometen ISON, båda på kvällshimlen. Senast två kometer kunde ses för blotta ögat inom loppet av ett år var 1996-97, innan dess 1910.

Vad är en komet?

Kometer brukar jämföras med smutsiga snöbollar. Pan-STARRS är en komet som antagligen för första gången kommer in i de inre delarna av solsystemet. Dess storlek är okänd men troligen är kärnan, som utgör nästan hela kometens massa, inte större än några få kilometer. När kometen närmar sig solen sublimerar isar på kometens yta till gas och bildar en atmosfär, koman, kring kärnan. Förutom vattenis och mer lättflytkiga isar ingår även stoftkorn och organiskt material i kometen som ansamlades vid solsystemets begynnelse för över fyra miljarder år sedan.

Solens strålning och partikelflöde drar ut koman i riktning bort från solen och bildar en svans. Svansen har normalt två komponenter, dels en gulaktig som består huvudsakligen av stoftkjorn som reflekterar solens ljus, dels en blåaktig som består av joniserad gas som sänder ut ljus i vissa våglängder, bland annat de blå.

Varför har kometen ett så underligt namn?

Kometer får namn efter upptäckaren. Kometen Pan-STARRS upptäcktes med ett teleskop på Hawaii som ingår i ett sökprogram för småkroppar med namnet Pan-STARRS. Kometens fullständiga beteckning är C/2011 L4 (Pan-STARRS) vilket skiljer den från flera andra kometer med samma namn som har upptäckts inom samma sökprogram.

Det finns många professionella teleskop som regelmässigt avsöker himlen i jakt på kometer och jordkorsande asteroider och varje år upptäcks på detta sätt tiotals nya kometer. Även amatörastronomer upptäcker kometer ibland, vanligtvis ett par stycken per år. Över två tusen kometer har observerats genom historien, många flera gånger vid olika passager nära solen.

Varifrån kommer kometen?

Kometen Pan-STARRS kommer troligen direkt från Oorts kometmoln som är ett sfäriskt skal med miljarder kometer som omgärdar solsystemet. Molnet ligger på omkring ett ljusårs avstånd vilket är en bra bit på väg mot de närmaste stjärnorna bortom solen. Kometen började sin färd mot solen för många miljoner år sedan.

Den passerade närmast solen 6 mars 2013 innanför Merkuriusbanan. Den kommer därefter fortsätta ut ur planetsystemet i en något lite förändrad bana. Många kometer fångas in i kortare banor runt solen av planeternas, främst Jupiters, störande inverkan. Kometen Pan-STARRS störs dock inte nämnvärt och vi kommer aldrig att få se den igen.

Hur nära kommer kometen?

Denna komet passserar på stort avstånd och kommer inte närmare än 100 miljoner kilometer. Som jämförelse är jordens medelavstånd till solen 150 miljoner km. Den 10 mars passerar kometen närmast solen. Denna punkt i banan kallas perihelium och ligger för denna komet innanför Merkurius bana, 45 miljoner km från solen. Banan lutar starkt mot planetbanornas orientering i rymden, ca 84 grader. Det stora avståndet mellan kometen och jorden gör att den inte blir särskilt ljus.

Hur hittar jag kometen?

Kometen ses bäst från Sverige under andra veckan av mars. Den 12 mars är nog den första kvällen när den kan ses ganska enkelt, speciellt om man har en liten fältkikare till hands. Den är då lika ljus som de ljusare stjärnorna på himlen och uppvisar sannolikt en kortare svans. Titta rakt mot väster drygt en timme efter solens nedgång, strax över horisonten. Där ser du förhoppningsvis en liten diffus stjärna med en kort svansstump som pekar uppåt.


Pan-STARRS

Kometen C/2011 L4 (Pan-STARRS) i mars 2013 sedd från södra Sverige, 90 minuter efter solens nedgång. Kometens bana är markerad i cyan med ett dygns mellanrum. Kometens svansriktning och längd är ungefärliga. Fältets höjd är 45 grader vilket motsvarar halva sträckan mellan horisonten och himlens mittpunkt. Väderstrecket vid kartans mitt är nästan rakt mot väster, azimut 285 grader.

Siffror vid kometen anger dess beräknade magnitud. Siffror i vitt vid vissa stjöärnor anger deras magnituder för bestämning av kometens ljusstyrka. Magnituder inom parentes bör undvikas om möjligt då stjärnans spektraltyp är K0 eller senare.

Större version av kartan.


Den 13 mars kan man kanske få hjälp att hitta kometen av månen som då befinner sig sju grader ovanför och något till vänster om kometen. Månen är då bara två dygn gammal och ses som en mycket smal skära. Den kräver nog en fältkikare för att ses.

De följande dygnen och veckorna rör sig kometen bort från solen, mot en mörkare himmel och högre upp på himlen, men blir samtidigt svagare. På en mörk himmel bör man kunna följa kometen med blotta ögat åtminstone mars månad ut. Därefter krävs fältikikare och teleskop.

Behöver jag ett teleskop?

Nej, men liten fältkikare kan vara bra att ha för att hitta kometen eftersom den i början syns mot en ganska ljus kvällshimmel. En kikare behövs också för att se svansen bra. En fältkikare med dimensionen 7x50 mm kan rekommenderas. Kometens svans kan ha en längd motsvarande några uppradade fullmånar och fyller då ut en stor del av kikarens synfält. I mitten av mars månad, när kometen stör högre på en mörkare himmel, kan man nog se kometen ganska enkelt för blotta ögat om man inte befinner sig mitt i staden utan på en någorlunda mörk himmel.

Om du har ett teleskop ska du förstås titta på kometen med det. Fina detaljer som jets, bågar och strålar kan kanske visa sig i kometens koma. Även svansen kan visa strålar eller kondensationer. Pröva med olika förstoringar.

Varför dyker kometen upp just nu?

Hela tiden finns det kometer på himlen, men nästan alltid behöver man ett teleskop eller en kamera för att se dem. Denna komet är ovanligt ljus. Kometer som kan ses för blotta ögat dyker upp med några års mellanrum. Senaste tillfället med ljusa kometer var vårarna 1996 och 1997 då Hyakutake och Hale-Bopp kunde ses lätt för blotta ögat.

I december 2013 kommer en annan komet på besök, ISON, som troligtvis blir både ljusare och lättare att se än kometen Pan-STARRS. Kometer är oberäkneliga ting och man vet aldrig riktigt hur ljusa de kommer att bli eller hur långa och fina svansar de får. Det är det som är spänningen med kometer!

Resurser hos SAAF

  • SAAF:s karta över kometens rörelse på kvällshimlen i mars 2013. För beskrivning, se bildtext ovan.
  • Lär dig om himlen och vad som finns på den med SAAF:s nybörjarguide NATT. Ladda ner gratis här!
  • Lär dig observera kometer med SAAF:s observationsguide Fokus 2. Tillgänglig i butiken.
  • Lär dig teckna objekt på himlen med SAAF:s observationsguide, Fokus 1. Tillgänglig i butiken.
  • Om kometer på Solsystemssektionens kometsidor.

Läs mer