Prisutdelning 2018

Timo Karhula tilldelas SAAF:s Margareta Westlundpris

Svensk AmatörAstronomisk Förening delar den 8 september 2018 ut Margareta Westlundpriset till Timo Karhula, Virsbo. Prisutdelningen sker under stjärnträffen ”Träff under stjärnorna” på Bifrostobservatoriet i Mariestad.

Priset tilldelas när så påkallas "till en svensk amatörastronom för betydande bidrag till astronomin baserat på egna observationer med egen utrustning". Timo Karhula får utmärkelsen för sina väldokumenterade visuella observationer av djuprymdsobjekt och kometer, särskilt upptäckterna av stjärnhoparna i Karhulalistan och "Magellans spöke".

Timo Karhula

Timo Karhula vid Åkestaobservatoriet strax norr om Västerås, där han håller visningar för Västerås astronomi- och rymdfartsförening (VARF). Foto: Gunnar Lidström.

Pristagaren är sedan många år en auktoritet på observationer av exotiska, obskyra och svårfångade djuprymdsobjekt och har vunnit ett internationellt erkännande för sina visuella studier av natthimlen.

Med ett sällsynt ljuskänsligt öga har han gjort rekordartade observationer av svåra objekt, både för blotta ögat och med teleskop. Bland annat har han dokumenterat asteroider, galaxer och klotformiga stjärnhopar för blotta ögat, och mycket avlägsna supernovor, galaxer och kvasarer och enstaka stjärnor i Andromedagalaxen med teleskop. Timo Karhula har också ett särskilt intresse för kometer och är med sina drygt femhundra kometobservationer landets meste visuelle kometobservatör.

Under sina oräkneliga timmar under stjärnhimlen i Västmanland och västra Australien har han träffat på ett 30-tal asterismer och stjärngrupperingar som blivit erkända som Karhulalistan. I denna ingår även ett antal äkta öppna stjärnhopar. Han har också korrigerat katalogpositioner för vissa stjärnhopar som har varit grovt felaktiga i närmare 100 år

Från Australien har han på senare år visuellt studerat och beskrivit det som kommit att kallas "Magellans spöke", en mycket svag och diffus ljusbrygga som sträcker sig mellan Stora Magellanska molnet och Vintergatsbandet. I samarbete med andra observatörer har han bidragit till att objektet har bekräftats professionellt och identifierats som galaktiskt cirrus, det vill säga mycket tunna stoft- och vätgasmoln som reflekterar ljuset från Vintergatans stjärnor. ”Magellans spöke” kan med cirka 40 grader utsträckning betraktas som himlens skenbart största reflexionsnebulosa.

Timo har också en försmak för dokumentation av sina observationer, ett värv som han utför på ett exceptionellt välordnat och nitiskt sätt. Med denna dokumentation kan han på ett ögonblick hitta observationer som han har utfört under sina 40 år som aktiv observatör. Därmed kan han med kort varsel bistå med väl underbyggda fakta i diskussioner på nätet såväl som i sina tidskriftsartiklar om djuprymdsobservationer.

Timo Karhula är på många sätt ett föredöme för amatörastronomin och det är med stor glädje vi tilldelar honom Margareta Westlundpriset.

För SAAF:s styrelse,

Johan Warell, ordförande
(johan.warell[snabel-a]saaf.se)

Timo Karhula nås på e-postadressen Timo.karhula[snabel-a]se.fujitsu.com.

Detta är det fjärde tillfället som SAAF delar ut Margareta Westlundpriset. Läs mer om priset och de tidigare pristagarna.