Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 3/08

EN CHANS FÖR AMATÖRASTRONOMIN!

Snart är vi där! Astronomiåret 2009 står för dörren, och det är dags att ta itu på allvar med planerna. Som amatörastronomer har vi en unik möjlighet att nästa år göra reklam för astronomi och vetenskap, men kanske framförallt att locka folk i allmänhet att titta upp och beskåda den fantastiska himlen.

Astronomi kommer att vara ett fokus globalt nästa år, för alla världsmedborgares bästa.

Förenta nationerna, ESO, EU och många andra organisationer kommer att satsa stora pengar och mycket tid för att anknyta vår civilisation med rymden. Detta görs i åminnelse av Galileo Galileis första teleskopiska observationer av himlen i slutet av år 1609, vilket i grunden förändrade mänsklighetens uppfattning om universum omkring oss. En extra skjuts i denna riktning ges av Darwinåret (200 år sedan hans födelse och 150 år sedan ”Om arternas uppkomst”) och 40-årsdagen av den första bemannade månlandningen.

Kulturellt, politiskt, ekonomiskt och socialt ger Astronomiåret 2009 en chans för dig och mig att öka allas kunskap om astronomi, vetenskap och teknik, och att informera om vad denna treenighet betyder för vårt dagliga liv och för vår världsuppfattning. Inte bara nu, utan för framtida generationer. Det vi gör nu är lika mycket ett långsiktig som ögonblicklig investering.

Tag del i aktiviteterna! Ge vad du kan till dina vänner, kollegor och grannar för att inspirera och entusiasmera genom ditt intresse för astronomi! Visa dem stjärnhimlen, gå ut på gator och torg med ditt teleskop, berätta om rymden, delta i 100 timmar astronomi samtidigt med tusentals fränder över hela jorden! Det finns massor att göra, enskilt eller gemensamt med andra, i världsomfattande engagemang och lokalt på din ort och i din hembygd.

I SAAF kommer vi att göra vårt bästa för att informera om astronomi och stödja lokalföreningar och enskilda i aktiviteterna. Tag kontakt med mig om du vill hjälpa till, och titta in på www.saaf.se och var med!

Johan Warell

Johan Warell
Ordf. SAAF