Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 2/13

INSPIRERA OCH BLI INSPIRERAD!

Årets två SAAF-pristagare symboliserar med sina bedrifter en mycket central och viktig del av amatörastronomin. Thomas Karlsson, mottagare av Margareta Westlundpriset, och Hans Bengtsson, mottagare av Amatörastronomiska priset, sprider på ett exemplariskt manér sina stora kunskaper om astronomin. På så sätt gör de sina erfarenheter tillgängliga för många andra och bidrar till att stärka och utveckla det astronomiska intresset.

Det hade nog inte blivit mycket av amatörastronomin om inte viljan och glädjen att dela med sig hade funnits. Astronomin rymmer så mycket och kan vara så komplex. Många hade säkert inte hade tagit sitt intresse vidare till en aktiv hobby om inte engagerade kollegor, föredragshållare och författare hade berättat och inspirerat. Stjärnträffar, tidskrifter och sociala medier är oumbärliga kanaler för kunskapsutbyte.

Årets två SAAF-pristagare symboliserar med sina bedrifter en mycket central och viktig del av amatörastronomin. Thomas Karlsson, mottagare av Margareta Westlundpriset, och Hans Bengtsson, mottagare av Amatörastronomiska priset, sprider på ett exemplariskt manér sina stora kunskaper om astronomin. På så sätt gör de sina erfarenheter tillgängliga för många andra och bidrar till att stärka och utveckla det astronomiska intresset.

Det hade nog inte blivit mycket av amatörastronomin om inte viljan och glädjen att dela med sig hade funnits. Astronomin rymmer så mycket och kan vara så komplex. Många hade säkert inte hade tagit sitt intresse vidare till en aktiv hobby om inte engagerade kollegor, föredragshållare och författare hade berättat och inspirerat. Stjärnträffar, tidskrifter och sociala medier är oumbärliga kanaler för kunskapsutbyte.

Men tveklöst är det på lokal föreningsnivå, i möten mellan människor, som den mesta av den praktiska astronomin utvecklas och frodas. Vi kastar därför in en stafettpinne till alla lokalt engagerade amatörer – ni är många och ni kan mycket. Tag steget och berätta om ditt astronomiintresse och dina projekt även för en nationell publik! Inget är för fundamentalt, inget är för komplext – det finns intresse på alla nivåer. Ge ditt bidrag på de större stjärnträffarna, i rikstäckande publikationer som Telescopium och Fokus eller i digitala forum som Astronet.

Du kommer att märka att din kunskap är uppskattad, att den har betydelse och är en inspirationskälla för många. Lycka till och låt dig inspireras i detta ovärderliga värv!

Johan Warell

Johan Warell
för redaktionen