Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 2/12

ASTRONOMISK POTPURRI

Sommaren är här och med den de ljusa nätterna. Förhoppningsvis fick alla möjlighet att se Venuspassagen den 6 juni, den sista innan 2117. Men inte heller sommaren i övrigt behöver vara en astronomifri period – ta fram teleskopet och spana in solen och de inre planeterna högt på dagshimlen! Inte minst Venus är tjusig nu med sin tunna skära. Alla medlemmar var inbjudna till årsmöte på Värmland Star Party i Lysvik den 25 februari då en ny styrelse valdes. På träffen delades även 2012 års amatörastronomiska pris ut, som gick till Anders Wettergren.

SAAF:s stipendium till stöd för amatörastronomisk verksamhet gick i år till tre olika projekt: arrangemang av stjärnträffarna Sagittarius och Norrland Star Party, samt utlåningsfilter för variabelfotometri. På dessa stjärnträffar som sker efter sommaren har SAAF-medlemmar ha kostnadsfritt inträde. (Nästa ansökningsdag är 31 januari 2013.)

Lagom till Astronomins dag och natt den 13 oktober hoppas vi att den första amatörastronomiska handledningen ska vara klar. Den kommer att skickas ut till alla medlemmar och ersätter oktobernumret av Telescopium. Mer information om det mesta av detta hittar du i detta nummer av Telescopium, på SAAF:s webbsida och på Astronet.se. Mycket att se fram emot alltså.

En glad och skön sommar och höst önskar Telescopiumredaktionen.

Johan Warell

Johan Warell
För SAAF:s styrelse