Ledare Telescopium

LEDARE Telescopium 1/10

PRIS TILL ENGAGEMANG

Mot slutet av vintern värmer solens strålar skönt och snön smälter. Nätterna blir mer behagligt ljumma men också kortare. Energin ökar och man blir sporrad att samla fotoner från stjärnor och galaxer under säsongens sista mörka nätter.

Men inte heller sommaren behöver betyda sysslolösa nätter med stjärnorna. Den spännande förmörkelsevariabeln Epsilon i Kusken, också känd som Almaaz, är nu inne i sin svagaste fas. Under sommaren förväntas den dock kortvarigt att ljusna något igen, ett fenomen som man ännu inte har förklaringen till. Engagera dig i egna observationer av detta stjärnsystem och bidra till förståelsen av dess egenskaper! Observationer i sommarnatten från södra delen av landet kan bli världsunika. Där är Almaaz nämligen strax över horisonten hela natten samtidigt som himlen är tillräckligt mörk. Chris Allen berättar mer i detta nummer av Telescopium.

I Namibia är stjärnhimlen mörkare än någon annanstans, och stjärnorna främmande för de flesta av oss. Anders Wettergren och hans engagerade resekamrater har varit där och fått mersmak! Det är nog fler av oss som vill dit när vi tagit del av hans berättelse.

Många i landet gör insatser för amatörastronomin. De ger av sin tid och sitt engagemang utan att förvänta sig något tillbaka. För att uppmärksamma ideella insatser för att sprida och öka astronomiintresset har SAAF instiftat det Amatörastronomiska priset. I samband med 20-årsjubileet av Värmland Star Party delades det första i sitt slag ut till Mats Yderstig, som under många år varit en drivande kraft bakom träffen och även är på gång att uppföra landets största amatörägda teleskop. Dessutom har vi under lika lång tid fått beundra hans astronomiska fotografier. Grattis Mats!

Johan Warell

Johan Warell
Ordf. SAAF