Höstens observationsprojekt: Kometen 103P/Hartley 2!

Johan Warell, Solsystemssektionen


Följande gäller apparitionen 2010-2011

103P/Hartley 2 har i år en ovanligt fördelaktig bana för oss nordbor, vilket gör att den blir observerbar under hela hösten och våren. Under hösten är den synlig i en fältkikare eller med blotta ögat. En gassvans har setts på CCD-bilder tagna under sommaren och vi kan förvänta oss att den utvecklas och blir synlig i en fältkikare. Det är ingen vild gissning att även en kortare stoftsvans utvecklas under hösten.

Observationer, bilder och inskannade teckningar av kometen presenteras på Solsystemssektionens webbsida. Där finns också information om hur du gör en kometobservation. Välkommen att diskutera kometen på epostlistan SAAF-astronomi!


Hösten 2010

I mitten av september har Hartley 2 en magnitud av ca 8 och ljusnar till 4-5 i slutet av oktober. Därefter blir den svagare och försvinner sannolikt från fältkikarvyer under december. Med en gynnsam magnitudutveckling kan vi hoppas på att kometen är synlig utan optiska hjälpmedel under hela oktober och kanske så länge som till slutet av november.


Våren 2011

Vid årets slut är den ett teleskopobjekt av magnitud 10 men redan en månad senare två magnituder svagare. Därefter är den troligen observerbar bara i de största teleskopen och med digitala kameror. I mars når den magnitud 15 och när säsongen avrundas i slutet av april är den nere på 18 magnituden. Redan innan dess har den dock försvunnit för de flesta fotografer och kan bara fångas på längre exponeringar.


Banan i solsystemet

Den fina apparitionen beror på att kometen passerar nära jorden vid perihelium, som sker den 28 oktober. Som närmast passerar kometen den 20 oktober på avståndet 0,12 AE (astronomiska enheter), femtio gånger längre bort än månen. Det är i princip samma avstånd som kometen C/1996 B2 (Hyakutake) passerade i mars 1996. Hartley 2 kommer dock inte speciellt nära solen utan stannar på 1,06 AE vid perihelium. En ljusstyrkeutveckling lik Hyakutakes, som kom så nära solen som drygt 0,2 AE, är därmed utesluten.


Rörelsen på himlen

I början av oktober passerar Hartley 2 söder om Cassiopeia. Den 8 oktober står den som nordligast och passerar en halv grad söder om Dubbelhopen i Perseus. Den 18 oktober står kometen bara en halv grad från epsilon Aurigae och knappt tre grader från Capella. Vid perihelium står den i södra Tvillingarna och den 9 november korsar den himmelsekvatorn på sin väg söderut. Den 28-30 november passerar den mitt emellan de två ljusa öppna stjärnhoparna M46 och M47 i Akterskeppet. Dagarna innan julafton når den sin sydligaste punkt på -18 grader i deklination, innan den vänder norrut igen genom Stora hunden. Under vintern kommer den att långsamt röra sig upp mot Procyon och sedan styra rakt österut genom Hydrans huvud under första hälften av maj. I sammanhanget är det lite intressant är notera att kometen denna gång har en så skenbar affinitet för Vintergatsbandet.


Kartor över kometens rörelse

Kartorna nedan (från Guide 8) visar kometens rörelse från augusti 2010 till januari 2011. Stjärnornas storlekar och magnituder anges i kartans nedre hörn, liksom symboler för djuprymdsobjekt. Synfältets höjd i grader anges på fjärde raden i samma hörn. Synfältet är orienterat efter rektascension och deklination med öster åt vänster och norr uppåt. Ett fältkikarsynfält 5 grader i diameter visas som en röd ring.

103P/Hartley 2

Kometens bana 15 augusti - 2 september

103P/Hartley 2

Visuella stjärnmagnituder (Tycho V) 15 augusti - 2 september

Kartvarianten med svart bakgrund ger en realistisk bild av fältet. Kartan med vit bakgrund ger visuella stjärnmagnituder med två decimalers noggrannhet från Tycho V-katalogen som kan användas vid skattning av kometens ljusstyrka. Stjärnan "923" har magnitud 9,23, "1139" magnitud 11,39 etc.LänkarÅter till Solsystemssektionen...


-->