[n] - Specialnoteringar

[ = En vänsterklammer före en magnituduppgift anger att kometen ej var synlig men säkert svagare än angiven magnitud.
& = Kometen observerad vid en altitud av under 20 grader utan hänsyn tagen tagen till extinktion.
! = Observationen korrigerad för extinktion.
$ = Kometen observerad vid en altitud under 10 grader och extinktionskorrektion utförd.


[M] - Magnitudmetod

B = VBM (Van Biesbroeck-Bobrovnikoff-Meisel) eller enkla ut-ut metoden [tidigare kallad Bobrovnikoffs metod].
G = Skattning med blotta ögat utan glasögon för att defokusera jämförelsestjärnor (endast för ljusstarka kometer).
I = Kometen och stjärnorna fokuserade.
P = Fotografisk magnitud.
S = VSS (Vsekhsvyatskii-Steavenson-Sidgwick) eller in-ut metoden [tidigare kallad Sidgwicks metod].


[r] - Magnitudreferens

AA = AAVSO Variable Star Atlas.
AE = Planetmagnituder från The American Ephemeris and Nautical Almanac (för ljusa kometer), samt stjärnmagnituder från Astronomical Almanac.
AT = Arizona-Tonantzintla Catalog (publ. i Sky & Telescope juli 1965).
BD = Bonner Durchmusterung (Argelander et al.).
HI = Hipparcos Input Catalogue (C. Turon et al. 1992).
HS = V-magnituder från Hubble Space Telescope astrometrska katalog (Hubble GSC).
SC = Sky Catalogue 2000.0.
SP = Skalnate Pleso Atlas Catalogue.
TK = Tycho 2.
V = Variabelkartor från välkända källor, t.ex. SAAF/V (Variabelsektionen).
VB = Variabelkartor från British Astronomical Association.
Y = Yale Bright Star Catalogue.
YF = Yale Bright Star Catalogue, fjärde upplagan.

Oacceptabla magnitudreferenser är tex Atlas Borealis, Eclipticalis, Australis; magnituder för galaxer, nebulosor etc.; Norton's Atlas; alla standardfotografiska atlaser (Falkauer, Stellarum etc.); Skalnate-Pleso.


[T] - Instrument

A = Kamera
B = Fältkikare/prismakikare
C = Cassegrain
D = Schmidt
E = Blotta ögat
L = Newton
M = Maksutov
S = Schmidt-Newton
T = Schmidt-Cassegrain
Y = Ritchey-Chretien