118P/SHOEMAKER-LEVY 4


Foto av Jörgen Danielsson/Helmer Danielsson den 26 januari 1997, 19:53 UT, 8x30 sekunder med 200 mm 
f/5 och Starlight Xpress CCD från Eriksöre, Öland. 
Detaljförstoring