C/2000 WM1 (LINEAR)


------------------------------------------------------------------------
Objekt      : C/2000 WM1 (LINEAR)
Datum      : 24.11.01
Tid (UT)     : 20:59:15-21.12.27 UT
Teleskop/optik  : 12 tum Schmidt-Cassegrain
Okular/förstoring: F/10, 2900 mm brännvidd, synfält 7'
Filter      : -
Film/Kamera   : SXL8 CCD
Exponeringstid  : 20x30 sekunder
Väder/gränsmag  : Bra väder, månen i första kvarteret 90 grader bort.
Observationsort : Grönhögen, Öland
Observatör    : Jörgen Danielsson
E-post      : jorgen.danielsson@telia.com
Copyright?    : Ja
Övrigt      : Obetydlig rörelseoskärpa på kometkärnan. Komplett
     : kalibrering.
Bildkälla 
Bilddata 
------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------
Objekt      : C/2000 WM1 (LINEAR) 
Datum      : 24.11.01
Tid (UT)     : 21:24-21.25 UT
Teleskop/optik  : 12 tum Schmidt-Cassegrain
Okular/förstoring: F/10, 2900 mm brännvidd, synfält 7'
Filter      : -
Film/Kamera   : SXL8 CCD
Exponeringstid  : Enstaka exponering 60 sek.
Väder/gränsmag  : Bra väder, månen i första kvarteret 90 grader bort.
Observationsort : Grönhögen
Observatör    : Jörgen Danielsson
E-post      : jorgen.danielsson@telia.com
Copyright?    : Ja
Övrigt      : Dark frame subtraherad. Viss rörelseoskärpa eftersom
     : kometkärnan flyttar sig märkbart på denna tid snett 
     : upp åt höger.
Bildkälla 
Bilddata 
------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------
Objekt      : Komet C/2000 WM1 (LINEAR)
Datum      : 2001-11-09
Tid (UT)     : 00.00-00.25
Teleskop/optik  : 45 cm f/4.5 Newton
Okular/förstoring: 0.9"/pix
Filter      : -
Film/Kamera   : SBIG ST-7E CCD, kyld till -40 C
Exponeringstid  : 30+120+300 sek
Väder/gränsmag  : Ljus himmel, fuktigt, månljus 
Observationsort : Sandvretens observatorium, UAA
Observatör    : Lars Hermansson, Johan Warell
E-post      : lars.hermansson@med.ge.com, johan.warell@astro.uu.se
Copyright?    : Ja
Övrigt      : Tre bilder, vardera bias- och mörkströmssubtraherade,
     : adderade med centrering på kometens centralkon-
       : densation. Bildversion utan suffix är linjärt 
     : kontrastförstärkt, bild med suffix log är logaritmiskt
       : skalad och pseudofärgad, bild med suffix rlddp är
     : Richardson-Lucy-dekonvolverad och gråskalejusterad 
       : med DDP-metoden.
Bildkälla, linjär 
Bildkälla, logaritmisk+pseudofärgad 
Bildkälla, dekonvolverad+DDP 
Bilddata 
------------------------------------------------------------------------


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
--------------------------------------------------------------------------
011116.85  B  8.1 TT 15  L  5  32  5  5  &0,1  260 G. Duszanowicz
Site: Åsätra, Sweden


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011116.07  B 8.4 TT 15  L  5  32  4  4  -    - G. Duszanowicz
Site: Åsätra, Sweden


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011114.07 - B 8.9 TT 15  L  5  32  4  5  &0,1  270 G. Duszanowicz
Site: Spersboda, Sweden


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011113.08 - B 8.4: TT 15  L  5  32  4  4  &0,1  265 G. Duszanowicz
Comments: Some cirrus clouds. Site: Spersboda, Sweden


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011111.80 - S 8.6 HS 8.0 B  -  20 5.0 4.0 -   -  K-G Andersson
Comments: Clear sky. Coma slightly elongated. No visible CC. Site: Solna, Sweden


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011109.85 - B 9.3 TT 15  L  5  32  3  5 &0.1  &266 G. Duszanowicz
Site: Spersboda, Sweden


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011107.74 - B 9.2 TT 15  L  5  32  5  5 &0.5  &257 G. Duszanowicz
Comments: Oval coma, tail visible by indirect vision. Site: Åsättra, Sweden


Date (UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011029.09 - S 9.8 TT 20  T  10  64 3.2 7  -   -  Timo Karhula
Comments: Very elongated coma (or tail?) towards PA 270. The eastern part of
the coma contained a nucleus of magnitude 12. Site: Virsbo, Sweden


Date(UT) n MM Mag Ref Aper Type f  x dia DC taildg tailpa Observer
---------------------------------------------------------------------------
011025.04 - B 10.4 TT  15  L  5  32  4  3  -   -  G. Duszanowicz
Site: Åsätra, Sweden


------------------------------------------------------------------------
Objekt      : C/2000 WM1 (LINEAR)
Datum      : 17.10.01
Tid (UT)     : 21:31-22.26 UT
Teleskop/optik  : 12 tum Schmidt-Cassegrain
Okular/förstoring: F/3 reducer, 3.4"/pixel, 29.3'x29.3' synfält
Filter      : visuell
Film/Kamera   : SXL8 CCD
Exponeringstid  : Integrerad tid 30x60 sek
Väder/gränsmag  : Klart, vindstilla
Observationsort : Grönhögen
Observatör    : Jörgen Danielsson
E-post      : jorgen.danielsson@telia.com
Copyright?    : Ja
Övrigt      : Standard kalibrering
Bildkälla (115 KB)
Bilddata 
------------------------------------------------------------------------